Értesítések és riasztások a MiniMed inzulinpumpán

Select your insulin pump below:

> MiniMed Veo - Alerts and Alarms
> MiniMed 640G - Alerts and alarms

MiniMed® Veo™

A

Alacs. előrejelz. értesítés

OK

A szenzor által mért glükózértékek elérhetik a glükózszint alsó határértékét vagy az alá csökkenhetnek az Alacs. előrejel. értesítés beállításánál megadott időtartamon belül. Az inzulinpumpa/CGM monitor három egymást követő, csökkenő hangmagasságú hangjelzést ad, ha az értesítés kiválasztott típusa a hangjelzés.

TEENDŐ

Miután ellenőrizte a vércukormérővel kapott vércukor (VC) értékeit, vegye fontolóra a hibajavítási lépések elvégzését.

Alacsony glükóz riasztás

OK

Hogyan működik?

Low Glucose alarm graph

TEENDŐ

A MiniMed VeoTM a pumpa CGM funkcióval képes érzékelni a cukorszint süllyedését, és a pumpa hangjelzéssel figyelmezteti Önt. 
Ennek megfelelően lépéseket tehet a hipoglikémiás esemény megelőzése érdekében. 
 
Ha nem reagál erre az értesítésre, és a CGM veszélyesen alacsony cukorszintet észlel, akkor másik figyelmeztetés fog megszólalni. 
 
Ha bármilyen oknál fogva nem tud reagálni a figyelmeztetésre, akkor a pumpa gyorsan cselekszik, és 2 órára felfüggeszti az inzulinadást, ezzel megakadályozza, hogy a hipoglikémiás esemény nagyobb kárt okozzon. 

B

BEÁLL. ELLENŐRZ. riasztás

OK

Hibariasztás esetén egy H betű jelenik meg, melyet két szám követ. A H riasztás minden inzulinadagolást leállít, visszaállítja a pumpát/CGM monitort, és törli a beállításokat.

TEENDŐ

Ha ez a riasztás aktív, akkor ellenőrizze és/vagy programozza újra az inzulinpumpa/CGM monitor beállításait, beleértve a dátumot/időt is.

Bólus leállítva riasztás

OK

A Bólus leállítva hiba akkor jelentkezhet, ha az elemtartó fedele laza, vagy ha a pumpa a bólus adagolása során valaminek nekiütődött vagy leesett. Ez akkor is előfordulhat, ha a pumpát elektrosztatikus kisülés éri. Biztonsági óvintézkedésként ilyen esetben a pumpa leállítja a bólus adagolását.

TEENDŐ

Ha a pumpa leesett, alaposan vegye szemügyre, ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg, tekintse át a bóluselőzményeket, és programozza át a maradék bólust, ha szükséges. 
 
Nagyon fontos, hogy riasztás esetén ellenőrizze a bóluselőzményekben, hogy ténylegesen mennyi bólust adott be magának. Szükség esetén programozza újra a bólust a kimaradt bólus leadásával.

C

Csökk. trend értesítés

OK

A szenzor által mért glükózértékek az értesítéshez a Csökk.trend.határbeáll. opciónál beállított sebességgel, vagy ennél gyorsabban csökkennek. A pumpa/CGM monitor két egymást követő, csökkenő hangmagasságú hangjelzést ad, ha az értesítés kiválasztott típusa a hangjelzés.

TEENDŐ

Miután ellenőrizte a vércukormérővel kapott vércukor (VC) értékeit, vegye fontolóra a hibajavítási lépések elvégzését.

E

Elem kint korl. riasztás

OK

Akkor jelentkezik, ha 5 percnél hosszabb ideig nem volt elem az inzulinpumpában, vagy 10 percnél hosszabb ideig nem volt elem a folyamatos glükózmonitorozó (CGM) eszközben.

TEENDŐ

Ellenőrizze, hogy az inzulinpumpa/CGM monitor idő és dátuma megfelelő értéket mutat. Ha nem megfelelőek, akkor lépjen a KIEGÉSZÍTŐK MENÜBE és állítsa vissza a dátumot és az időt. A CGM felhasználók kövessék az ELVESZETT SZENZOR MEGKERESÉSE eljárást, hogy helyreállítsák a kommunikációt a szenzorral.

Elveszett szenzor értesítés

OK

Az inzulinpumpa/CGM monitor nem kapott jelet a távadóról.

TEENDŐ

Ne válassza le a távadót a szenzorról.

1. Ellenőrizze, hogy a glükózszenzor megfelelően van-e bevezetve.
2. Ellenőrizze a BEÁLLÍTÁSOK ÁTTEKINTÉS képernyőn, hogy az inzulinpumpába/CGM monitorba bevitt távadó-azonosító megegyezik-e a távadón található azonosítószámmal. Nyitóképernyő > Főmenü > Szenzor > Beállítások áttekintése
3. Ellenőrizze a távadó és a szenzor csatlakozását. Az elmozdulás megakadályozása érdekében fogja meg a behelyezett szenzort a készülék hátulján, és erősen nyomja be a távadót: 
 • Ha kattanást hall, várjon 20 másodpercet, és figyelje meg, hogy villog-e 10 másodpercen át a távadó zöld jelzőfénye. Ha látja a zöld fényt, akkor az értesítést az váltotta ki, hogy a távadó és a szenzor nem volt csatlakoztatva egymáshoz. 
 • Ha van kattanás, de a távadón nem jelenik meg a zöld jelzőfény, ellenőrizze, hogy a távadó fel van-e töltve. 
 • Ha nem hall kattanást a csatlakozás ellenőrzésekor, az értesítést átviteli probléma okozta. Helyezze az inzulinpumpát/CGM monitort a glükózszenzorhoz és a távadóhoz közelebb.
4. A szenzorral való kapcsolat megújításához használja az ELVESZ. SZEN. MEGKER. funkciót: Nyitóképernyő > Főmenü > Szenzor > Kapcsolat a szenz.ral > Elvesz. szen. megker. 
 
Megjegyzés: Ha x12, x15 vagy x22 típusú pumpát használ, hívja a Medtronic segélyvonalat.
Emelk. trend értesítés

OK

A szenzor által mért glükózértékek az értesítéshez az Emelk.trend.határbeáll. opciónál beállított sebességgel, vagy ennél gyorsabban emelkednek. Az inzulinpumpa/CGM monitor két egymást követő, emelkedő hangmagasságú hangjelzést ad, ha az értesítés kiválasztott típusa a hangjelzés.

TEENDŐ

Miután ellenőrizte a vércukormérővel kapott vércukor (VC) értékeit, vegye fontolóra a hibajavítási lépések elvégzését.

F

Feltöltés kész? Riasztás

OK

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha manuálisan 30 egységnél több inzulinnal tölti fel az inzulinpumpáját.

TEENDŐ

Olvassa el a képernyőn megjelenő üzenetet, ezután a riasztás törléséhez nyomja meg az ESC, majd az ACT gombot. 
 
 • Ha a manuális feltöltést befejezte, nyomja meg az ESC gombot. 
 • Ha a manuális feltöltés nincs kész, tartsa lenyomva az ACT gombot, amíg a feltöltést be nem fejezi.

G

Gombhiba riasztás

OK

Akkor jelenik meg, ha valamelyik gomb 3 percnél tovább volt lenyomva.

TEENDŐ

 • A riasztás törléséhez nyomja meg az ESC, majd az ACT gombot. Helyezze át az inzulinpumpát/CGM monitort egy másik helyre, ha a riasztást az váltotta ki, hogy valami az eszköznek nyomódik. 
 • Ha elvégezte ezeket a lépéseket, és újabb GOMBHIBA riasztást kap, akkor hívja a segélyvonalat.

 

Gyenge elem riasztás

OK

Az inzulinpumpa/CGM minden behelyezett elem feszültségét ellenőrzi. Ha az elem nincs teljesen feltöltött állapotban, megjelenik ez a riasztás. Az inzulinpumpa/CGM monitor a szokásos módon működik, de az elem élettartama a vártnál rövidebb lesz.

TEENDŐ

Helyezzen be egy új alkáli elemet az inzulinpumpába/CGM monitorba.

Gyenge jel értesítés

OK

Akkor jelenik meg, ha az inzulinpumpa/CGM monitor egy előre beállított ideig (a Gyenge jel funkcióban beállítottak szerint) nem kap adatokat a távadótól (a Gyenge jel funkcióban beállítottak szerint).

TEENDŐ

Tegye közelebb az inzulinpumpát/CGM monitort a távadóhoz, vagy helyezze ugyanarra a testfélre a távadót és az inzulinpumpát/CGM monitort.

H

H (Riasztás) magyarázata

OK

Hibariasztás esetén egy H betű jelenik meg, melyet két szám követ. A H riasztás minden inzulinadagolást leállít, visszaállítja a pumpát/CGM monitort, és törli a beállításokat.

TEENDŐ

Ezen riasztást követően jegyezze fel a hiba számát, majd hívja fel a segélyvonalat.

Hibás szenzor értesítés

OK

Azért kaphatta ezt az értesítést, mert egymás után két Kal. hiba jelentkezett, vagy kalibrálási hiba nélkül végezte el a glükózszenzor indítását.

TEENDŐ

 • Ha az értesítés oka a két egymást követő Kal. hiba, cserélje ki a glükózszenzort. 
 • Ha az értesítést két Kal. hiba nélkül kapta, akkor hívja a segélyvonalat, hogy ellenőrizzék a távadó megfelelő működését. 
 • Ha az értesítést akkor kapta, amikor működésbe hozta a szenzort, lehet, hogy a szenzor kicserélése nélkül is megoldható a probléma. További segítségért hívja a segélyvonalat.
Hibás távadó értesítés

OK

A távadóban lemerült az elem.

TEENDŐ

Azonnal töltse fel a távadót.

K

Kal. hiba értesítés

OK

Kalibrálja a rendszert. Néhány lehetséges ok:
 
 • A mérőeszköz által mutatott vércukorértéket hibásan vitte be az inzulinpumpába/CGM monitorba.
 • A beírt vércukorérték nem az aktuális volt.
 • Vércukorszintje gyorsan emelkedik vagy csökken.
 • A glükózszenzornak a behelyezést követően több időre van szüksége a stabilizálódáshoz.
 • A glükózszenzor nem pontosan méri a glükózszintet.

TEENDŐ

 • Ha KAL. HIBA értesítést kap, akkor a kalibráláshoz adjon meg egy mérőeszközzel mért új VC értéket. 
 • Ha a második kalibrálás alkalmával is kalibrálási hibát jelez a rendszer, megjelenik a CSERE: SZENZOR értesítés a Guardian® rendszerben, és HIBÁS SZENZOR értesítés jelenik meg az 522/722 vagy a VeoTM inzulinpumpán. 
 • További segítségért hívja a Medtronic segélyvonalat.

 

L

Lemerült elem riasztás

OK

Lemerült az elem.

TEENDŐ

Azonnal cseréljen elemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ellenőrizze, hogy a képernyőn megjelenő idő helyes-e. Állítsa be az időt, ha szükséges.

Lemerülő elem értesítés

OK

A LEMERÜLŐ ELEM értesítés akkor jelenik meg, ha az inzulinpumpa/CGM monitor elemének töltöttségi szintje 10% alá csökkent. LEMERÜLŐ ELEM állapotban a háttérvilágítás, a távirányító és a mérőfunkciók nem érhetők el. Ha az értesítés beállítása rezgés, akkor az inzulinpumpa/CGM monitor átvált Közepes jel hangjelzésre.

TEENDŐ

Az elemcsere előtt, az értesítés törléséhez nyomja meg az ESC, majd az ACT gombot. 
 
Ha az értesítés megjelenik, ne feküdjön le aludni, amíg ki nem cserélte az elemet.

M

Magas előrejelz. értesítés

OK

A szenzor által mért glükózértékek elérhetik vagy meghaladhatják a glükózszint felső határértékét a Magas előrejelz. értesítés beállításánál megadott időtartamon belül. A pumpa/CGM monitor három egymást követő, emelkedő hangmagasságú hangjelzést ad, ha az értesítés kiválasztott típusa a hangjelzés.

TEENDŐ

Miután ellenőrizte a vércukormérővel kapott vércukor (VC) értékeit, vegye fontolóra a hibajavítási lépések elvégzését.

Magas SG értesítés

OK

A mért glükózérték egyenlő vagy magasabb, mint a felső glükózszint határérték. Ha nem állított be felső glükózszint határértéket, és nem kapcsolta BE a glükóz értesítéseket, akkor nem kap Magas SG értesítést.

TEENDŐ

Miután ellenőrizte a vércukormérővel kapott vércukor (VC) értékeit, vegye fontolóra a hibajavítási lépések elvégzését.

Magas Xxx mmol/l (Xxx = SG érték) értesítés

OK

A szenzoros glükózérték egyenlő vagy magasabb, mint a felső glükózszint határérték. Ha nem állított be felső glükózszint határértéket, és nem kapcsolta BE a glükóz értesítéseket, akkor nem kap magas glükózszenzor értesítést. Az inzulinpumpa négy egymást követő, emelkedő hangmagasságú hangjelzést ad, ha az értesítés kiválasztott típusa a hangjelzés.

TEENDŐ

Miután ellenőrizte a vércukormérővel kapott vércukor (VC) értékeit, vegye fontolóra a hibajavítási lépések elvégzését.

N

Nincs adagolás riasztás

OK

Az inzulinadagolás leállt. Ez a riasztás akkor jelenik meg, ha a pumpa elzáródást érzékel.

TEENDŐ

Végezze el a következő lépéseket:

1. Ellenőrizze, hogy az infúziós szerelék nincs-e elzáródva.
2. Ellenőrizze vércukorszintjét, szükség esetén kövesse a magas vércukorszint kezelésére vonatkozó biztonsági irányelveket.
3. Az ESC és az ACT gomb megnyomásával törölje a riasztást. A képernyőn két választási lehetőség jelenik meg: Újraindítás és Visszatekerés.
4. Győződjön meg arról, hogy a tartályban van inzulin.
 • Ha a cső meg van törve, bogozza ki, majd válassza az Újraindítás lehetőséget.
 • Ha a tartály üres, válassza a Visszatekerés lehetőséget, majd cserélje ki a tartályt, illetve az infúziós szereléket.
5. Monitorozza VC szintjét.

Ha elvégezte ezeket a lépéseket, és újra NINCS ADAGOLÁS riasztást kap, hívja a segélyvonalat

Nincs tartály riasztás

OK

A tartály illesztése nem megfelelő, vagy nincs tartály a pumpában.

TEENDŐ

Ellenőrizze, hogy behelyezte-e a tartályt.

R

R (Riasztás) magyarázata

OK  

A riasztás egy R betűt és utána két szám jelenít meg. Az R-riasztás minden inzulinbeadást leállít a riasztás törléséig. Az inzulinpumpa beállításai megmaradnak. A Guardian beállítások azonban visszaállnak alaphelyzetükre.

TEENDŐ

Ha riasztás gyakran ismétlődik, hívja a Medtronic segélyvonalát.

Riasztás csökkentése/némítása

Tehetek bármit annak érdekében, hogy kevesebb riasztást kapjak?

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit tegyek, ha néma riasztásokat szeretnék kapni?

 
Ne feledje, hogy minden riasztás valamilyen célt szolgál és fontos információt szeretne közölni Önnek, ezért ne hagyja figyelmen kívül a kapott riasztások számát és típusát. 
 
Csökkentheti a kapott riasztások számát a felhasználói beállítások módosításával, vagy ha kikapcsol egyes riasztásokat/értesítéseket. Megteheti például a következőket: 
• módosítsa a magas és alacsony riasztási határértékeket az Önnek megfelelő szintre. Ezen felül kikapcsolhatja a „magas glükóz” riasztást, ha tudja, hogy emelkedni fog a vércukorszintje. 
• állítsa be a „szundikálási riasztást”, ekkor kevesebb emlékeztetőt fog kapni. 
 
Számos riasztást elkerülhet azzal, hogy a bekövetkezésük előtt megteszi a szükséges lépéseket, például rendszeres kalibrálási ütemtervet tart, a távadót 2 méter távolságon belül tartja az inzulinpumpától és így nem marad el a szinkronizálás.
A pumpa riasztási beállításainak módosítása előtt - biztonsági okokból - kérje ki kezelőorvosa véleményét.
 
 
 
Választhatja azt, hogy a riasztásokhoz hangjelzés helyett rezgés funkciót állít be. A beállítások módosításához lépjen a Kiegészítők > Riasztás > Riasztástípus menüpontba. 
 
A riasztást elnémíthatja azokra az időszakokra is, amikor ez hasznos lehet, például értekezleteken vagy vizsga közben. Ezt a lehetőséget a Szenzor menü Riasztásnémítás pontjában találja.

 

Riasztásnémítási figyelmeztetés

OK

Akkor jelenik meg, ha 1 vagy több glükózriasztás jelentkezik, mialatt a Riasztásnémítás funkció be van kapcsolva.

TEENDŐ

A riasztás törléséhez nyomja meg az ESC, majd az ACT gombot. Ellenőrizze a SZENZORRIASZT.ELŐZM. képernyőn a rögzített glükózriasztási adatokat. A SZENZORRIASZTÁSI ELŐZMÉNYEK megtekintéséhez:

1. Lépjen a SZENZORRIASZT. ELŐZM. képernyőre:o Nyitóképernyő > Főmenü > Szenzor > Szenzorriaszt. előzm.
2. Megjelenik a SZENZORRIASZT. ELŐZM. képernyő. A legutóbbi értesítés kiemelve látható. Válassza ki az értesítést, melyről további információt szeretne kapni, és nyomja meg az ACT gombot.
3. Megjelenik egy új képernyő, melyen a kiválasztott értesítés részletes adatai láthatók.
 
Riasztások beállítása

Hogyan állítsam be a riasztásokat/értesítéseket a MiniMed Veo™ rendszeremen?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beprogramoztam új / cserepumpámat és újraprogramozási/beállításellenőrzési értesítést kaptam, mit jelent ez?

 

Számos értesítést beállíthat, pl. a kalibrálás, a VC mérések és a kihagyott étkezések emlékeztetőit. Ha a pumpája CGM funkcióját használja, beállíthatja a magas/alacsony glükózérték értesítéseket, a magas/alacsony glükózérték előrejelzési értesítéseit, a változási sebesség értesítéseit és a szundikálási értesítéseket bármelyik riasztáshoz. Bekapcsolhatja az alacsony vércukorszint felfüggesztési funkciót is.
 
Orvosa ellátja tanácsokkal, és segít beállítani MiniMed Veo rendszerén a riasztásokat és értesítéseket.
 

A Beáll. ellenőrz. riasztás 5-10 percenként megjelenik, ha a pumpa visszaállítását az idő/dátum visszaállítása nélkül végezte el.  A pumpát vissza kell tekerni és az összes beállítást (idő/dátum/bázisütemek) ellenőrizni kell.

S

Sikert. elemell. riasztás

OK

Az inzulinpumpa/CGM minden behelyezett elem feszültségét ellenőrzi. Ez biztosítja, hogy ne használjon alacsony töltöttségű elemet. Ha az elem töltöttsége nem elegendő, megjelenik ez a riasztás. Az inzulinpumpa/CGM monitor ilyenkor nem működik, az elemet ki kell cserélni.

TEENDŐ

Helyezzen be egy új elemet az inzulinpumpába/CGM monitorba.

Szenz. vége értesítés

OK

A glükóz szenzor elérte élettartama végét.

TEENDŐ

Cserélje ki a glükóz szenzort.

Szenz. vége értesítés

OK

A glükóz szenzor elérte élettartama végét.

TEENDŐ

Nincs szükség a szenzor cseréjére. A riasztás törléséhez nyomja meg az ESC, majd az ACT gombot. Ha az értesítés érvényben marad, akkor ellenőrizze a távadót a tesztcsatlakozóval.

Szenzorcsere értesítés

OK

Azért kaphatta ezt az értesítést, mert egymás után két Kal. hiba jelentkezett, vagy kalibrálási hiba nélkül végezte el a glükózszenzor indítását.

TEENDŐ

Ha az értesítés oka a két egymást követő Kal. hiba, akkor cserélje ki a glükózszenzort. Ha az értesítést két Kal. hiba nélkül kapta, akkor hívja a segélyvonalat, hogy ellenőrizze a távadó megfelelő működését. Ha ezt az értesítést akkor kapta, amikor működésbe hozta a szenzort lehet, hogy a szenzor kicserélése nélkül is megoldható a probléma. További segítségért hívja a segélyvonalat.

T

Távadó töltése riaszt.

OK

A távadóban lemerült az elem.

TEENDŐ

Azonnal töltse fel a távadót.

Töltés befejez. riasztás

OK

Nem fejezte be az infúziós szerelék inzulinnal való feltöltését.

TEENDŐ

A riasztás törléséhez nyomja meg az ESC, majd az ACT gombot. Ezzel újraindítja a bázisinzulin adagolását.

V

Visszaáll

OK

Visszaállítási riasztás akkor történik, ha az inzulinpumpa/CGM monitor beállításai a következők miatt törlődtek:
 
 • A beállításokat a felhasználó törölte (Beállítások törlése funkció), és a beállításokat nem programozta újra.
 • Befejezetlen feltöltési kísérlet történt számítógépéről a CareLink Personal szoftverre.

TEENDŐ

 • A törölt beállításokat újra kell programozni.
 • Ha adatokat próbált meg feltölteni a CareLink Personal szoftverre, és ezt a hibaüzenetet kapta, akkor további segítségért hívja a segélyvonalat.

É

Értesítés automatikus kikapcsolásról

OK

Arról értesít, hogy Ön nem nyomott meg egyetlen gombot sem az AUTOM. KIKAP. TARTAMA funkcióhoz beállított időtartam alatt, és ezért az inzulinadagolás leállt.

TEENDŐ

A riasztás törléséhez nyomja meg az ESC, majd az ACT gombot.

Ü

Üres tartály riasztás

OK

Nincs inzulin a tartályban.

TEENDŐ

Azonnal cserélje ki a tartályt.

A weboldal tartalma és az ott megjelenő összes információ kizárólag tájékoztatási célt szolgál, semmilyen módon nem helyettesítheti az orvosi szakvéleményt, diagnózist vagy kezelést. A közzétett betegtörténetek kizárólag az adott beteg tapasztalatait jelentik. A kezelés által kiváltott reakciók betegenként változhatnak. Mindig konzultáljon kezelőorvosával a diagnózist és a kezelést illetően, illetve győződjön meg arról, hogy megértette és gondosan követi a közölt információkat. Az inzulinpumpa, infúziós szerelék, inzulin tartály és glükóz szenzor orvostechnikai eszköz státuszú gyógyászati segédeszköz.

A Medtronic semmilyen felelősséget nem vállal a weboldalon található információk közvetlen vagy közvetett használatából eredő, vagy vélelmezett kárért és egészségkárosodásért. A javallatok, ellenjavallatok, óvintézkedések, figyelmeztetések, lehetséges mellékhatások és kockázatok felsorolását a termék használati útmutatójában találja.

FONTOS! Ügyfélszolgálati közlemény_vények beváltásaTÖBB